Раздел переехал на новый сайт — https://dalmatovocrb.ru/documents/stranica-uhodjashhego-goda/